Mengapa Beriman kepada Malaikat Allah Dapat Mendorong Kita Gemar Bersedekah

Halo, Sahabat Uspace! Dalam agama Islam, beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang harus di percayai oleh umat Islam. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya bersedekah untuk membantu sesama. Namun, apakah ada kaitan antara beriman kepada malaikat dan kegemaran untuk bersedekah? Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang Mengapa Beriman kepada Malaikat Allah Dapat Mendorong Kita Gemar Bersedekah.

Mengapa Beriman kepada Malaikat Allah Dapat Mendorong Kita Gemar Bersedekah

Malaikat sebagai Pencatat Amal Kita

Salah satu tugas malaikat adalah mencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia memiliki dua malaikat penjaga yang selalu mengikutinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Qaaf ayat 17-18:

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang pencatat duduk di kanan dan kiri, yang mencatat segala apa yang di kerjakan manusia.” (QS. Qaaf: 16-18)

Dengan adanya malaikat pencatat amal ini, seharusnya kita menjadi lebih sadar akan setiap perbuatan yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan di catat, dan setiap keburukan yang kita lakukan juga akan di catat. Maka dari itu, beriman kepada malaikat dapat memotivasi kita untuk melakukan kebaikan dan bersedekah, agar amal baik yang kita lakukan di catat dan di hitung di sisi Allah.

Malaikat sebagai Penyampai Doa-doa Kita

Di antara tugas malaikat adalah menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 1:

“Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat utusan-utusan yang mempunyai sayap, masing-masing beberapa sayap dari apa yang di jaga-Nya (kekuasaan-Nya), untuk memberi pertolongan kepada siapa yang di kehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan untuk memberi peringatan tentang hari pertemuan (hari kiamat).” (QS. Fathir: 1)

Ini berarti bahwa setiap doa yang kita panjatkan dapat di sampaikan oleh malaikat kepada Allah. Dengan demikian, jika kita sering berdoa untuk kebaikan sesama dan meminta petunjuk dari Allah untuk berbuat kebaikan, maka malaikat akan menjadi perantara untuk menyampaikan doa kita tersebut. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan sesama dan memotivasi kita untuk memberikan bantuan atau bersedekah.

Malaikat sebagai Contoh Kebaikan

Malaikat juga dapat di jadikan sebagai contoh kebaikan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 31:

“Dan kamu mempunyai contoh yang baik pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain daripada Allah, kami mengingkari kamu, dan antara kami dan kamu telah muncul permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja.” (QS. An-Nahl: 31)

Dalam ayat tersebut, Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya di anggap sebagai contoh kebaikan bagi manusia. Malaikat juga termasuk sebagai contoh kebaikan, karena mereka selalu berbuat baik dan patuh pada perintah Allah tanpa cela. Dengan mengamati tugas dan perilaku malaikat, kita dapat menjadi lebih terinspirasi untuk berbuat kebaikan dan membantu sesama.

Kesimpulan

Dalam agama Islam, beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang harus di percayai oleh umat Islam. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya bersedekah dan membantu sesama. Mengapa Beriman kepada Malaikat Allah Dapat Mendorong Kita Gemar Bersedekah karena malaikat berperan sebagai pencatat amal kita, penyampai doa-doa kita, dan contoh kebaikan bagi manusia. Dengan memahami dan menghayati tugas dan perilaku malaikat, di harapkan kita dapat menjadi lebih peka terhadap kebutuhan sesama dan lebih rajin berbuat kebaikan.

Terima kasih sudah membaca artikel ini, Sahabat Uspace. Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!