Contoh Warta Sunda Pendek

Selamat datang di Katalistiwa, blog untuk berdiskusi seputar pembahasan soal pelajaran dari Perguruan Tinggi, SLTA, SMP dan SD. Kali ini Katalistiwa akan membahas sebuah Soal yang banyak ditanyakan di Ujian Sekolah, Pertanyaannya adalah : Contoh Warta Sunda Pendek

 

Contoh Warta Sunda Pendek

Contoh Warta Sunda Pendek

Jawab :

 

Menulis berita, baik berita dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang wartawan atau reporter. Dalam menulis sebuah berita, wartawan biasanya memiliki satu cara yang dapat dilakukan agar tulisannya menarik dan memenuhi standar penulisan.

Pembahasan detail tentang warta sunda pendek

Terlepas dari bahasa yang digunakan, apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, sebuah berita memiliki ciri dan kondisi yang sama. Beberapa ciri buletin antara lain isi buletin harus objektif, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Sedangkan syarat suatu berita cukup lengkap atau cukup adalah jika berita tersebut memiliki unsur 5W+1H, yaitu unsur apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.

Khusus dalam berita yang menggunakan bahasa sunda, ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait ragam bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Sunda dikenal dua jenis ragam bahasa, yaitu yang disebut bahasa Jenis/Lemes (halus) dan bahasa Loma (akrab). Di bawah ini adalah contoh surat kabar berbahasa Sunda yang menggunakan berbagai basa hormat, tentang Pasanggiri Kawih bahasa Sunda:

Assalamualaikum Wr.Wb

Pamiarsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Cecep Muhaimin dina acara warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sababaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Warta anu kahiji nyaeta warta anu aya patalina sareng ngamumule kasenian atanapi kabudayaan Sunda.

Dina dinten Saptu kaping 2 September 2017 parantos diayakeun pasanggiri kawih Sunda sa Jawa Barat anu tempatna di Gelora Saparua Bandung. Anu janten pamilon eta pasanggiri teh nyaeta wawakil siswa satingkat SMP ti unggal Kabupaten atanpi Kota.

Ku ayana acara pasanggiri kawih Sunda eta, horeng kasenian Sunda teh masih keneh seueur anu mikaresep, sadaya pamilon eta pasanggiri teh sumanget dina mintonkeun kamampuhannana dina ngawih kawih Sunda. Seueur pamilon ti luar kota Bandung anu ngagaduhan bakat seni Sunda anu sae.

Dina eta pasanggiri teh seueur hadiah anu parantos dipasihkeun ka para juara pasanggiri. Hadiah-hadiah nu aya mangrupikeun sumbangan ti perusahaan-perusahaan di daerah Jawa Barat anu merhatoskeun kana kamajengan seni sareng kabudayaan Sunda.

 

Detail Soal

Kelas : VIII

Mapel : Bahasa Sunda – Warta

Bab : 2

Kata Kunci : Warta Sunda

 

Inilah Pembahasan yang sudah kami rangkum oleh Tim Katalistiwa.id dari berbagai sumber belajar. Semoga pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa jika mempunyai jawaban lain kalian bisa menghubungi admin. Terimakasih